Your cart

Často kladené otázky

Všeobecne o podujatí:

Som priemerný turista, zatiaľ som neabsolvoval žiadny diaľkový pochod (50, resp. 100 a viac km non-stop), zvládnem trasu podujatia?

Big Bear’s Ultra nie je bežný turistický diaľkový pochod ale ultra beh. Trasa podujatia je svojím profilom veľmi náročná. Každý účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať mimoriadne náročnú trasu podujatia v horskom prostredí v časovom limite.

***

Je trasa podujatia špeciálne vyznačená vlastným značením?

Čiastočne. Vlastné značenie nie je možné na území Národného parku Malá Fatra. Organizátor predpokladá, že účastníci sú schopní orientovať sa v horskom teréne podľa GPS, existujúceho turistického značenia, mapy a popisu trasy v itinerári. Mimo územia Národného parku Malá Fatra bude trasa značená vlastným značením. V rámci CHKO Strážovské vrchy bude značenie obmedzené len na križovatky chodníkov a neprehľadné miesta.

Organizátor nie schopný zaručiť, že značenie nebude poškodené, premiestnené, prípadne odstránené vetrom, dažďom, náhodnými okoloidúcimi atď.

***

Môžem mať na trase vlastnú podporu (občerstvenie, náhradné oblečenie a pod.)? Môže so mnou časť trasy bežať kamarát, aby som nebol sám?

Nie. V rámci fair-play nie je takáto podpora dovolená. Organizátor zabezpečuje občerstvenie na určených stanovištiach a na trase BBU100+ tiež službu “drop bag” na CP v Strečne.

Kamarát s Vami môže bežať len vtedy, ak je taktiež registrovaným účastníkom pretekov. V opačnom prípade je to považované za nedovolenú podporu a penalizácia je DSQ.

***

Je dovolené používať bežecké palice?

Áno. Ak sa rozhodnete použiť palice, môžete ich mať pri trase BBU100+ so sebou po celú trasu, alebo s nimi vyštartovať a potom odložiť v drop bagu, prípadne vyštartovať bez palíc a potom si ich na zvyšok trasy vyzdvihnúť z drop bagu. Na iných ako týchto dvoch miestach nie je dovolené si brať alebo odkladať palice.
Pri trasách BBU60+, BBU20 a štafetách ak sa rozhodnete použiť palice, musíte ich mať pri sebe počas celej trasy.

***

Je zabezpečený prevoz batožiny zo štartu do cieľa a služba “drop bag”?

Áno. Organizátor zabezpečuje transport batožiny zo štartu do cieľa (pre trasu BBU60+) – len veci, ktoré účastníci nebudú mať so sebou počas podujatia a takisto službu “drop bag” na CP Strečno a nazad do cieľa.

***

Je povolená účasť so psom (dogtrekking)?

Nie. Účasť so psom nie je povolená a bude znamenať diskvalifikáciu (DSQ) účastníka.

Občerstvenie:

Na trase sú občerstvovacie miesta, prečo musím mať vlastnú zásobu jedla?

Podujatie je organizované ako semi-autonómne; občerstvovacie miesta nie sú na trase každý kilometer, preto musíte byť medzi jednotlivými občerstvovacími miestami sebestační. Takisto musíte byť sebestační v prípade problémov alebo úrazu, mať dostatok vlastných zásob na doplnenie energie kým príde pomoc.

***

Aké jedlo si mám vziať? A koľko?

Zoberte si čokoľvek máte radi, čo bežne konzumujete počas športových alebo turistických podujatí ale minimálne to, čo je vyžadované v povinnej výbave. Každý má vlastné preferencie a mal by poznať svoje vlastné potreby.

***

Ak som spotreboval svoju zásobu jedla, môžem sa zásobiť na občerstvovacích miestach, aby som mal dostatočnú zásobu stále so sebou podľa pravidiel?

Áno, samozrejme! Môžete si zobrať čokoľvek z občerstvovacieho miesta predtým, než budete pokračovať ďalej s výnimkou plechoviek alebo fliaš s nápojmi. Dávajte si však pozor a nevyhadzujte obaly a iné odpadky na trase. Všetky odpadky uschovajte u seba a na nasledujúcom občerstvovacom mieste ich môžete hodiť do označených smetných košov.

***

Aké je zloženie občerstvenia?

V ponuke je tento sortiment občerstvenia:
Nápoje (čistá voda, iontový a energetický nápoj, cola, čaj, káva, birell atď)
Ovocie
Doplnky (soľ, cukor, magnézium atď.)
Tuhé jedlo (cereálne alebo energetické tyčinky, sladký alebo slaný koláč, čokoláda, slané krekry alebo čipsy, syr, saláma, škvarky, chlieb s masťou alebo nutelou)
Teplé jedlo (cestoviny, polievka)
Presné informácie o tom, aké občerstvenie bude dostupné na ktorej občerstvovacej stanici budú zverejnené pred podujatím.

Povinná a odporúčaná výbava

Všeobecne:

Je povinná výbava naozaj povinná?

Áno. Musíte mať kompletnú povinnú výbavu na sebe alebo so sebou v batohu počas celého podujatia.

***

Je povinná výbava kontrolovaná? Ak áno, kedy?

Áno. Povinná výbava je kontrolovaná na prezentácii a bude kontrolovaná aj počas podujatia na vybraných kontrolných miestach alebo kdekoľvek na trase námatkovo. Je vašou povinnosťou mať kompletnú povinnú výbavu so sebou počas celého podujatia. Povinná výbava môže byť kontrolovaná aj v cieli.

***

Je zoznam povinného vybavenia rovnaký pre všetky trasy?

Základná povinná výbava (bod 2.6.1 pravidiel) je rovnaká pre trasy BBU100+ a BBU60+ podujatia vrátane možnej alternatívnej povinnej výbavy (pozrite body 2.6.2 a 2.6.3 pravidiel), ak nie je špecifikované inak. O povinnosti mať alternatívnu povinnú výbavu rozhoduje hlavný usporiadateľ podujatia a účastníkov o tomto informuje v dostatočnom predstihu pred štartom podujatia. Pre trasu BBU20 nie je žiadna povinná výbava.

***

Čo riskujem, ak so sebou nemám svoju povinnú výbavu?

Organizátor vykonáva kontrolu povinnej výbavy prostredníctvom určených dobrovoľníkov, ktorí sú na to vybavení. V prípade chýbajúcej výbavy potrebnej pre vašu bezpečnosť – žiadna zásoba vody min. 1 liter, zapnutý telefón, chýbajúca bunda, čelovka alebo izotermická fólia – okamžitá diskvalifikácia (DSQ). V prípade chýbajúcej inej výbavy nasleduje časová penalizácia 1 hodina za každú chýbajúcu položku povinnej výbavy keďže každý kto beží bez povinnej výbavy beží s ľahším batohom a tým získava nefér výhodu oproti poctivým účastníkom podujatia. Pri chýbajúcej povinnej výbave riskujete diskvalifikáciu aj pri kontrole po dobehnutí do cieľa podujatia!

***

Mobilný telefón

Prečo musím mať počas podujatia zapnutý telefón?

Organizátor musí byť schopný vás kontaktovať za akýchkoľvek okolností, vrátane času pred a po podujatí, v prípade zlých podmienok počasia alebo za akýchkoľvek nepredvídaných okolností.

***

Može byť telefón počas podujatia v leteckom móde?

Telefón v leteckom móde sa nepovažuje za zapnutý telefón, pretože organizátor vás nebude schopný kontaktovať. Riskujete diskvalifikáciu.

***

Zmenil som svoje telefónne číslo, čo mám robiť, aby som oznámil nové?

Oznámiť zmenu telefónneho čísla môžete emailom na info@trailcentrum.sk alebo na prezentácii.

***

Môžem počas podujatia nabíjať batériu pre svoj telefón?

Samozrejme áno, ale len s použitím vašej vlastnej power banky / nabíjačky. Nabíjacie stanice nebudú na občerstvovacích staniciach k dispozícii. Dôrazne sa odporúča minimalizovať používanie telefónu počas podujatia, deaktivovať všetky nepotrebné aplikácie a služby. Ak viete, že baterka vo vašom telefóne nevydrží celú trasu, prípadne ak si nie ste istí, či vydrží, dôrazne odporúčame mať pri sebe power banku / nabíjačku a potrebný kábel, aby ste si telefón mohli dobíjať. Telefón s vybitou baterkou sa nepovažuje za zapnutý telefón a riskujete diskvalifikáciu.

***

Ďalšie doplňujúce rady?

Uložte si na svojom telefóne čísla organizátora a tiesňového volania:
Najbližšia hliadka dobrovoľníkov Horskej Služby (HS) umiestnená v horskom teréne na určených miestach (tel. kontakty sú uvedené v popise trasy každého účastníka).
NONSTOP dispečing HZS na tel. č. 18300 (bezplatné číslo)
Stredisko HZS Malá Fatra – Vrátna: tel. č. +421 (0)903 624 028 / +421 (0)41 569 5232
Tiesňové volanie Integrovaného Záchranného Systému: tel. č. 112 (bezplatné číslo)

***

Vlastný pohárik min 1,5 dl (okrem fľaše na vodu)

K čomu je určený pohárik?

Aby sa predišlo plytvaniu používaním jednorazových plastových pohárov počas podujatia, musí byť každý účastník vybavený vlastným pohárikom s minimálnym objemom 1,5 dl, na naberanie vody a nápojov na občerstvovacích miestach.

***

Môžem použiť netradičný pohárik, napríklad z obalu od džúsu (tetrapak)?

V podstate áno, niektorí účastníci to považujú za jednoduché riešenie, veľmi ľahké a ultra kompaktné vo vrecku. Je však potrebné skontrolovať, či je dno pohárika dostatočne pevné, aby vydržalo po celý čas trvania podujatia a nezničilo sa vplyvom manipulácie a aby odolal teplu tj. aby ste z neho mohli piť polievku. Ak nebude mať funkčný vlastný pohárik, nebudete mať z čoho piť… Organizátor jednorazové poháre poskytovať nebude.

***

Zásoba vody v objeme min. 1 liter

Prečo musím mať rezervu 1 liter vody?

Podujatie je organizované ako semi-autonómne. Na každom kilometri nie sú ani občerstvovacie miesta, ani pitná voda, takže medzi občerstvovacími miestami musia byť účastníci autonómni. Musíte byť tiež sebestační v prípade problému, mať dostatok vody na to, aby ste sa znova hydratovali, kým čakáte na pomoc.

***

Dve čelovky s náhradnými batériami pre obidve

Prečo sú povinné 2 čelovky? Nestačí jedna?

Nie, jedna čelovka nestačí, musíte mať rezervnú pre prípad, že sa prvá čelovka poškodí alebo prestane fungovať. Povinnosť mať dve čelovky platí len pre BBU100+. Jedna čelovka s náhradnými batériami je povinná pre aj pre účastníkov BBU60+ trasy, keďže aj oni môžu končiť podujatie za šera alebo tmy. Aj im sa druhá čelovka môže zísť, ale či si ju pribalia alebo nie už nechávame na ich rozhodnutí, ale rozhodne ju odporúčame.

***

Musím mať náhradné batérie pre obe čelovky?

Áno. Pripadne, ak má čelovka nabíjaciu batériu stačí power banka a kábel.

***

Môžem použité batérie vyhodiť na občerstvovacích miestach?

Áno. Na každej občerstvovacej stanici nájdete označenú nádobu na použité batérie. Ak ju nenájdete, spýtajte sa dobrovoľníkov.

***

Izotermická fólia rozmerov min. 1,4 x 2 m

Ako je izotermická fólia užitočná, keď sú na trase miesta prvej pomoci?

Izotermická fólia poskytuje ochranu pred chladom, teplom, dažďom, vlhkosťou a vetrom, v prípade problémov alebo zranenia na trase, zatiaľ čo čakáte na pomoc.

***

Ako mám správne použiť izotermickú fóliu?

Jednotlivé strany izotermickej fólie sú rôzne, zvyčajne jedna strana je zlatá a druhá strieborná. Ak je zlatý povrch vonkajšou stranou, chráni pred chladom (pretože chráni teplo osoby, aby sa udržiavalo v teple). Keď je zlatý povrch vo vnútri, chráni pred teplom (napríklad pred slnkom, pretože strieborná strana odráža slnečné lúče). Aby ste dosiahli želaný efekt, fólia musí úplne zabaliť telo. Aj malá medzera umožňuje vniknutiu vetru a fólia je potom zbytočná. Fóliu je zvyčajne možné použiť iba raz. Riaďte sa pokynmi priloženými k vašej fólii.

***

Píšťalka

Prečo musím mať píšťalku?

Píšťalka je užitočná, ak zablúdite napríklad do doliny alebo rokliny. Možno budete len pár metrov od chodníka, ale nikto by vás nevidel. Zvuk píšťalky je počuť lepšie ako ľudský hlas. Ľudia alebo účastníci v okolí vás môžu lepšie počuť a prísť vám na pomoc. Píšťalka môže byť užitočná takisto aj v hmle, ak sa stratíte alebo ako prevencia stretu s medveďom.

***

Elastická bandáž (min. 100 x 6 cm)

Na aké použitie je potrebná?

Ak sa na trase zraníte a ostanete sami, bez mobilnej siete, použitie elastickej bandáže na problémové miesto (členok, koleno, väzivo) môže znamenať jediný spôsob ako sa pomocou vlastných prostriedkov dostanete k najbližšiemu záchrannému bodu.

***

Bunda s kapucňou pre prípad nepriaznivého počasia v horách s vodeodolnou (min. 10 000 Schmerber) a priedušnou membránou (RET spodný index = 13).

Čo znamenajú indexy “Schmerber” a “RET”?

Index Schmerber je meradlom nepriepustnosti textilu. 1 Schmerber = 1 mm vodný stĺpec = 0,1 mbar. Index RET (Resistance Evaporation Transfer) meria schopnosť látky nechať unikať vodnú paru generovanú telom (potenie). RET je znakom rezistencie, čím slabší je, tým viac naznačuje, že odev dýcha (je priedušný).

***

Štítok na mojej bunde ukazuje 5 000 Schmerber. Odporúčate minimálne 10 000 Schmerber. Prejde moja bunda kontrolou povinnej výbavy?

Teoreticky áno, vaša bunda môže vyhovovať požiadavkám na povinnú výbavu. Za nepriaznivých poveternostných podmienok však takáto bunda nebude dostatočne odolná voči silnému dažďu počas celej doby trvania podujatia (15 – 32 hodín).

***

Existuje zoznam búnd, ktoré zodpovedajú pravidlám?

Nie, pretože výber búnd je príliš široký.

***

Čiapka, šatka alebo ekvivalent

Čo by som mal mať?

Musíte mať nejakú formu pokrývky hlavy, ktorá chráni vašu hlavu, keď je horúce a slnečné počasie, prípadne chladné počasie.

***

Zvonček na medvede

Je potrebný zvonček na medvede

Trasa podujatia prechádza územím s výskytom medveďa hnedého a inej zvery. Časťou týchto území budete prechádzať v noci (Lúčanská Malá Fatra, Strážovské vrchy). Zvonček na medvede je jednou z možností ako upozorniť zver na svoju prítomnosť a tým predísť obojstranne neželanému stretnutiu.