Your cart

Dobrovoľníci sú živou vodou každého ultra bežeckého podujatia. K hladkému priebehu BBU prispievajú naši dobrovoľníci:

  • Pri príprave zázemia v priestoroch štartu a cieľa
  • Pri registrácii a recepcii bežcov pred pretekmi
  • Na kontrolných a občerstvovacích staniciach
  • Pri značení trasy
  • Ako predný voj
  • Ako zadný voj
  • Logistika pred, počas a po pretekoch
  • Foto, video
  • Zdravotná služba
  • Bezpečnosť účastníkov

Ak máte chuť, čas, záujem zúčastníť sa Big Bear’s Ultra ako dobrovoľník / dobrovoľníčka, môžete sa prihlásiť prostredníctvom priloženého registračného formulára.