Your cart

Povinná výbava

Každý účastník je povinný mať počas podujatia so sebou predpísanú povinnú výbavu. Prehľad povinnej a odporúčanej výbavy je tu. Viac detailov k povinnej výbave pre jednotlivé trasy nájdete v pravidlách.