Your cart

Hrad Hričov

Hrad Hričov nechal postaviť magister Toluš medzi rokmi 1254-1265.

Na konci 13. storočia obsadilo Hričov vojsko Matúša Čáka Trenčianskeho. Hričov zostal v rukách Matúša Čáka Trenčianskeho až do jeho smrti.

V 14. storočí sa hrad dostal do kráľovských rúk.

V nasledujúcich storočiach sa na prestriedalo niekoľko majiteľov až v 16. storočí dostali hrad do vlastníctva bratia Thurzovci.

František Thurzo hrad Hričov nevyužíval na obytné účely a za hlavnú rezidenciu si zvolil kaštieľ v Bytči. Hrad sa pravdepodobne využíval len ako sklad obilnín, väzenie a obydlie pre správcov a zamestnancov. Od druhej polovice 17. storočia noví majitelia Esterházyovci neprejavovali akýkoľvek záujem o opravy Hričova a v 18. storočí sa zrýchlil proces jeho premeny na zrúcaninu.

V roku 2010 bolo zaregistrované Združenie priateľov Hričovského hradu (ZPHH). Cieľom je združenia je postupné zakonzervovanie zachovaných častí hradu, vykonanie archeologického výskumu a zviditeľnenie tejto historickej pamiatky.